image-53861-car-finance-main.jpg
Finanszírozási konstrukciók:

- zártvégű és nyíltvégű lízing, visszlízing

A zártvégű lízing főbb jellemzői:

- elérhető magánszemélyeknek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozásoknak
- az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van
- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel, termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető az ÁFA-törvény szerint, bevallási gyakoriságnek megfelelően pl. teherautó ​vásárlás esetén az beszerzési számlaérték ÁFA tartalma azonnal visszaigényelhető 
- az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni, teherautó céges vásárlása esetén illetékmentes
- minimális önerő 20%
- maximális futamidő 84hó eszközéletkor függvényében 

A nyíltvégű pénzügyi lízing főbb jellemzői:

-elérhető egyéni vállalkozók, társas vállalkozások
​ -az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van
​- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel, amortizáció évente 20% elszámolható
​- ÁFA visszaigénylés személyautó esetén is lehetséges 
- Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a megfizetett önerő és a törlesztőrészletek ÁFA tartalma igényelhető vissza a fizetési ütemezésnek megfelelően
-A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az ügyfélre, az ügyfél él a vevőkijelölési joggal a maradványérték megfizetésével
​- a maradványérték egy emelt utolsó díj, futamidő függvényében kerül megállapításra, melynek hatásaként a havi díjak összege csökken (pl.24hó-25%, 36hó-20%, 48hó-15% 60hó -10%)
​- az eszköz tulajdonszerzési illetékének 25%-át kell csak megfizetni futamidő elején, a maradék 75%-ot tulajdonszerzés esetén
-a tulajdonjog harmadik személyre is átruhazható pl. a cég nem tartja meg az eszközt, értékesítésre kerül
​-  minimális önerő mértéke 20% maximális önerő 50%
​- maximális futamidő 84hó eszköz életkorának függvényében

Milyen egyéb költségek terhelik a Lízingbevevőt?
- A finanszírozás kötelező tartalmi eleme a Hitel Biztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő regisztrálás
​7.000.- Ft szerződés bejegyzési és törlési díj + rendszerbe történő regisztrálás(magánszemély esetén 5000.- Ft cég esetén 7.000.- Ft - közjegyzőként eltérő díjszabás lehet, érdeklődjön kollegáinknál)
Ki fizeti az üzembehelyzés költségét, a biztosítást, a súlyadót?
- Ezek a költségek mind a Lízingbevevőt terhelik, kivéve ha erről a lízingszerződés másképp nem rendelkezik
​  További költségek az autó átírása során:
magyar rendszámos autó esetén: eredetvizsga (max 20.000.- Ft), vagyonszerzési illeték (illetéktörvény alapján), forgalmi engedély (6000.-Ft), törzskönyv (6000.-Ft)
​külföldi autó esetén: eredetvizsga (max.20.000.- Ft), vagyonszerzési illeték (illetéktörvény alapján), forgalmi engedély (6000.- Ft), törzskönyv (6000.-Ft), rendszámtábla (8500.-Ft)

Ki szerepel a Forgalmi engedélyben Tulajdonosként ill. Üzembentartóként? 
​- A forgalmi engedélyben a Lízingbevevő-üzembentartóként szerepel, míg tulajdonos a lízingtársaság

Mi történik a gépjármű törzskönyvével?
​- A legyártott törzskönyvet az Okmányiroda a Lízingbeadónak postázza, ott őrzik ezt a futamidő alatt. A törzskönyvben
​Tulajdonosként a Lízingbeadó szerepel

Mi történik az eszközzel a futamidő lejártakor? 
- Pénzügyi lízing esetén az utolsó lízingdíj megfizetésével a lízingtárgy jogi tulajdonjoga is átkerül a Lízingbevevőhöz. A forgalmi engedélybe a Lízingbeadó igazolása alapján az Okmányiroda Tulajdonosként bejegyzi az addigi Lízingbevevőt. A gépjármű átírásához eredetiségvizsgálat elvégzésére nincs szükség!

Hol és mikor kell befizetni az önrészt? 
-A futamidő elején kell az önrészt megfizetni. Ezt az összeget a Lízingbevevő általában a gépjárműkereskedő felé fizeti, magánszemély Eladó esetén az önrészt az Eladó részére kell teljesíteni

A lízing számviteli elszámolása: 
-Pénzügyi lízing esetén a Lízingbeadó a futamidő elején kiállítja a teljes eszközértékről szóló számlát, amelyet elküld a Lízingbevevőnek, aki ez alapján azt beállítja könyveibe, illetve tehergépjármű esetén visszaigényli a vételár ÁFA-ját. Ezután a Lízingbeadó havonta Fizetési értesítőt küld, amely a fizetendő lízingdíjat tőke-kamat bontásban tartalmazza. Az aktuális lízingdíj tőkerészével csökken a kötelezettségállomány, míg a kamatrész pénzügyi ráfordításként számolandó el. Az értékcsökkenést is a Lízingbevevő számolja el

Visszaigényelhető az ÁFA haszongépjármű lízingje esetén? 
Pénzügyi lízing esetén igen. A Lízingbeadó által a futamidő elején kiállított számla alapján a vételár ÁFA-ja visszaigényelhető, amennyiben önrészként legalább ekkora összeg megfizetésre került.

Biztosítási feltételek:
- Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

- Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel

- Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen dokumentumok szükségesek a finanszírozási kérelemhez?
Magánszemélyeknek:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány másolata
- munkáltatói igazolás (formanyomtatvány letöltése dokumentumtár)

Egyéni vállakozóknak:
​- vállalkozói igazolvány vagy adatlap
​- NAV részletes folyószámlakimutatás- ügyfélkapun keresztül díjmentesen lekérhető
​- tárgyévi adóbevallás érkeztető nyugtával

Cégeknek:
- NAV részletes folyószámlakimutatás -ügyfélkapun keresztül díjmentesen lekérhető
​- ügyvezető személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
​- ügyvezető aláírási címpéldánya
Együttműködő pertnereink:
image-54180-994cc7598b084446ad64f93ea1a946ed.jpg
image-54181-images.jpg